Myönteisyys, yhteistyö, asiantuntemus

Asunto-osakeyhtiölaki antaa jokaiselle osakkaalle mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon omassa taloyhtiössään. Laki, yhtiöjärjestys ja taloyhtiön järjestyssäännöt säätelevät talon hallinnon. Yhtiössä asuvat osakkaat, asukkaat ja heidän toimintansa luovat talon ilmapiirin. Hyvät ihmissuhteet talon sisällä heijastuvvat isännöintiin ja kiinteistönhuoltoon. Myönteisessä ilmapiirissä pystytään vaikeatkin asiat hoitamaan parhain päin. Rakentavan palautteen avulla pystytään parantamaan kiinteistönhoidon ja isännöinnin toimivuutta. Myönteinen suhtautuminen isännöitsijään, […]

Read full story · Comments are closed